Căn cứ Quyết định số 1447/QĐ-TCHQ ngày 21/08/2007 của Tổng cục trưởng Tổng Cục Hải quan về việc ban hành Quy định tạm thời về định dạng một số chứng từ điện tử khai hải quan từ xa đối với hệ thống thông tin hải quan, Tổng cục Hải quan cung cấp chương trình, tài liệu, các chuẩn khai báo Hải quan từ xa liên quan.
 
Đường dẫn các file liên quan đến Chương trình khai báo Hải quan từ xa:

1. Các file Template

2. Chương trình khai từ xa miễn phí:

        - Loại hình Kinh doanh;

        - Loại hình Gia công;

               + Update hàng dệt may đi Hoa Kỳ.

        - Loại hình Sản xuất xuất khẩu.

               + Update hàng dệt may đi Hoa Kỳ.

3. Quyết định công bố chuẩn khai từ xa

4. Tài liệu hướng dẫn sử dụng Chương trình khai từ xa

5. Các vướng mắc thường gặp

Một số vướng mắc thường gặp phải khi xây dựng phần mềm Khai hải quan qua mạng
 
1. Trong chuẩn dữ liệu đã công bố tại file “B05 MoTa_Message_KinhDoanh.xls”, Phụ lục II, điểm 3.1 và điểm 3.2, tên thẻ TO_KHAI,
 
- Tên thuộc tính SO_HDTM được mô tả là “Số hợp đồng thương mại”; Đính chính lại nội dung tại phần mô tả là “Số hóa đơn thương mại”.
 
- Tên thuộc tính NGAY_HDTM được mô tả là “Ngày hợp đồng thương mại”; Đính chính lại nội dung tại phần mô tả là “Ngày hóa đơn thương mại”.
 
2. Mã nguyên phụ liệu và mã sản phẩm đối với hợp đồng gia công:
 
- Mã nguyên phụ liệu và mã sản phẩm trên từng hợp đồng gia công do doanh nghiệp tự xác định, mã nguyên phụ liệu và mã sản phẩm phải đảm bảo là duy nhất trên 01 hợp đồng gia công.
 
- Do các quy định về ràng buộc dữ liệu trên hệ thống phần mềm Gia công của cơ quan Hải quan, đề nghị các doanh nghiệp phần mềm lưu ý khi thiết kế phần mềm cho loại hình Gia công, cần phải thêm các tiền tố sau:
-Thêm tiền tố “N” vào thuộc tính Mã nguyên phụ liệu;
-Thêm tiền tố “S“ vào thuộc tính Mã sản phẩm;
-Thêm tiền tố “T“ vào thuộc tính Mã thiết bị.
 
 
3. Khai báo tờ khai nhập xuất đối với loại hình gia công:
Hỏi: Có phải chỉ có thể khai báo tờ khai của hợp đồng gia công với điều kiện là hợp đồng gia công đó đã được cơ quan Hải quan phê duyệt?
Trả lời: Không. Doanh nghiệp có thể khai báo dữ liệu tờ khai cùng lúc với khai báo dữ liệu hợp đồng.
 
 
4. Khi nhận các message phản hồi thông tin về hợp đồng gia công từ cơ quan Hải quan, thuộc tính <status> của các message này chứa các giá trị “0” hoặc “2”. Các giá trị này có ý nghĩa gì?
Trả lời:
- Giá trị status = 0 có nghĩa hợp đồng gia công chưa được cơ quan Hải quan duyệt.
- Giá trị status = 2 có nghĩa hợp đồng gia công đã được cơ quan Hải quan duyệt và chuyển vào hệ thống dữ liệu của Hải quan.

 

Thủ tục hải quan điện tử:

Tải về CÁC MẪU CHỨNG TỪ ĐIỆN TỬ IN

(Kèm theo Quy định về thí điểm thủ tục hải quan điện tử ban hành theo Quyết định số 52/2007/QĐ-BTC)

 

 

Danh sách các doanh nghiệp được chứng nhận xây dựng phần mềm tương thích trong truyền nhận dữ liệu với cơ quan Hải quan:

Ngày 21/8/2007, Tổng cục Hải quan đã ban hành Quyết định số 1447/TCHQ/QĐ quy định về định dạng một số chứng từ điện tử khai Hải quan từ xa. Trên cơ sở Quyết định 1447/TCHQ/QĐ, các công ty Cổ phần công nghệ phần mềm Đà Nẵng – SOFTECH đã đăng ký xây dựng phần mềm khai báo hải quan SOFTECH-ESC, công ty TNHH TM DV CNTT G.O.L đã đăng ký xây dựng phần mềm khai hải quan CDS và công ty TNHH phát triển công nghệ Thái Sơn đã đăng ký xây dựng bộ phần mềm khai báo hải quan ECUS để cung cấp cho cộng đồng doanh nghiệp.

Qua kiểm tra, Cục CNTT&TK Hải quan nhận thấy các phần mềm nêu trên về cơ bản đã đáp ứng yêu cầu kết nối, truyền nhận dữ liệu điện tử khai báo hải quan theo chuẩn cơ quan Hải quan đã công bố.

Danh sách các doanh nghiệp được chứng nhận xây dựng phần mềm tương thích trong truyền nhận dữ liệu với cơ quan Hải quan, gồm:

 

Tại Đà Nẵng:

Công ty CP Công nghệ phần mềm Đà Nẵng

Địa chỉ: 15 Quang Trung, TP Đà Nẵng.

Điện thoại: 0511.3810535 hoặc 0511.3810534

Fax: 0511.3810278

Email: softech@softech.vn

 

Tại Hà Nội:

Công ty TNHH phát triển công nghệ Thái Sơn

Địa chỉ: B1 Tuổi Trẻ - Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội.

Điện thoại: 04.37545222, Fax: 04.37545223

Email: tsdhn@thaisonsoft.com.vn

 

Tại TP Hồ Chí Minh:

Công ty TNHH Thương mại dịch vụ CNTT G.O.L

Địa chỉ: 89 Điện Biên Phủ, P. Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08.38298117, Fax: 08.39104124.

Email: info@gol.vn